Huisregels

Om alle werkzaamheden binnen de praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden er een aantal huisregels. Dit schept voor u als patiënt een helder beeld en helpt ons zo efficiënt mogelijk ons vak te kunnen uitoefenen.

 

Inschrijven

 • Bij uw eerste bezoek dient u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspasje te kunnen overleggen.
 • U dient een medische vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Dit kan leiden tot aanpassing van uw behandeling. Deze lijst dient dan ook naar waarheid te worden ingevuld om eventuele complicaties te voorkomen.
 • Wij verzoeken u wijzigingen in uw (medische) gegevens en van uw eventuele kinderen, zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, in ieder geval voordat behandeling plaatsvindt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen.
 • Het privacyreglement is van toepassing.
 • U bent pas officieel ingeschreven als patiënt in onze praktijk na een intakeconsult. Dit betekent dat u hierna bij ons terecht kunt met uw pijnklachten. Voor pijnklachten die zich eerder openbaren of u ondervindt reeds klachten, zult u uw huidige tandarts moeten raadplegen. Buiten openingstijden kunt u terecht bij de spoeddienst, houdt u er dan wel rekening mee dat deze behandelingen contant betaald dienen te worden.
 • Om bij Dentol ingeschreven te kunnen staan hanteren wij, voor mensen met een eigen gebit (geen kunstgebit), voor de periodieke controle een minimum van 1 bezoek per jaar. 

Afspraken

 • Het is gebruikelijk dat u een nieuwe afspraak maakt bij de receptie. Mocht u echter op dat moment geen nieuwe afspraak kunnen maken, neemt u dan later contact op.
 • Een afspraak voor een half/jaarlijkse controle kunt u, nadat u daarvoor een oproep van ons ontvangen heeft, ook online bij ons maken. 
 • Wij verzoeken u 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
 • Het is voor ons storend als uw mobiele telefoon afgaat tijdens behandeling. Wij vragen u dan ook deze uit te schakelen of het geluid eraf te halen. Tevens vragen wij u niet te telefoneren in de wachtkamer.
 • Wij zijn een zorgverlenende sector, behandelingen kunnen daardoor weleens langer duren dan gepland. -Wij vragen uw begrip hiervoor.
 • Als u een afspraak maakt, dan gaan wij er vanuit dat u deze ook nakomt. Mocht u echter toch verhinderd zijn, dan de afspraak graag 24 uur van te voren annuleren. Dit kan per telefoon of per mail. Tijdstip van ontvangst is hierbij leidend voor de 24-uurs regeling.
 • Bij het niet nakomen, of te laat komen van een afspraak, zijn wij genoodzaakt u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten hiervoor zijn € 2,00 per minuut ingeplande tijd.(voorbeeld: een niet nagekomen afspraak van 30 minuten kost u dan alsnog € 60,00). Deze nota wordt onder de code C90 gedeclareerd en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
 • Voor het annuleren van afspraken voor de maandag geldt dat deze annulering op vrijdag voor 11 uur moet zijn gedaan om te voorkomen dat deze in rekening wordt gebracht.
 • Indien u afspraken meerdere malen niet nakomt of deze met regelmatige frequentie afzegt, dan kan het zijn dat wij het vertrouwen in een goede voortzetting van de behandelrelatie verliezen en zullen wij u uitschrijven als patient binnen onze praktijk. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht.

Pijnklachten en of spoedgevallen

Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk van uw pijn af te helpen. Dit is voor ons alleen mogelijk al u zo vroeg mogelijk belt. Hiervoor hebben wij de volgende uitgangspunten:

 • Indien u ’s morgens voor 10:00 uur belt met een pijnklacht, streven wij ernaar u dezelfde dag te helpen.
 • U dient zich dan te conformeren aan de door ons aangeboden tijdstippen, aangezien wij werken met vaste tijden voor pijnklachten. Wij proberen rekening te houden met uw persoonlijke situatie, echter zijn onze spoedtijden hierbij leidend indien er geen andere mogelijkheid is.
 • Belt u na 10:00 uur, dan kan het zijn dat wij u dezelfde dag helaas niet meer kunnen helpen.
 • Voor spoedeisende gevallen buiten werktijd kunt u terecht bij de spoeddienst, het telefoonnummer hiervan vindt u op ons antwoordapparaat. Deze behandelingen moeten contant betaald worden. Houdt u rekening met gemiddelde kosten van ongeveer € 150,00. U krijgt een nota mee, deze kunt u weer indienen bij uw zorgverzekeraar als u een aanvullende tandartsverzekering hebt afgesloten.

Aansprakelijkheid

Op tandartsbehandelingen gelden geen garantiebepalingen. Er wordt gewerkt op basis van een inspanningsovereenkomst. Dit houdt in dat patienten ook geen aanspraak kunnen maken op garantie. Op tandtechnische werkstukken gelden de normale garantieregelingen.

Wij hebben echter kwaliteit hoog in het vaandel staan. Mocht u van mening zijn toch recht te hebben op een coulanceregeling, neemt u dan contact met ons op. Een coulanceregeling is bij voorbaat uitgesloten als de controleafspraken en onze onderhoudsadviezen niet zijn nageleefd.

Schade of verlies van werkstukken te wijten aan externe invloeden zijn bij voorbaat al uitgesloten van garantie.

Dentol is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook deze niet onbeheerd achter te laten.