Behandeling Kauwstelsel (G)

IX Behandeling Kauwstelsel (G)  
     
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)  
Onderzoek/diagnostiek bij OPD  
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 108,53
G22 Verlengd onderzoek OPD € 217,05
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 96,47
     
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 63,31
G62* Stabilisatieopbeetplaat € 162,79
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 48,23
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 72,35
     
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 121,79
G44* Therapeutische injectie € 66,32
G46* Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 120,58
     
b. Beetregistraties  
G10 Niet-standaard beetregistratie € 90,44
     
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10  
G11 Scharnierasbepaling € 90,44
G12 Centrale relatiebepaling € 84,41
G13 Protrale/laterale bepalingen € 60,29
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 542,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 30,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 60,29
     
Diversen    
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 32,56
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30,15
G65* Indirect planmatig inslijpen € 331,61
G69* Beetbeschermingsplaat € 66,32
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 60,29
     
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 301,46
G72 Controlebezoek MRA € 30,15
G73* Reparatie MRA met afdruk € 48,23
     
d. Myofunctionele apparatuur  
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 127,22