Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)  
     
a. Onderdeel A  
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
     
b. Onderdeel B  
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29
H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
     
Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
     
Cyste-operatie  
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
     
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93