Wortelkanaalbehandelingen (E)

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)  
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
     
b. Wortelkanaalbehandeling  
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
     
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
     
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56* Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
     
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
     
Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
     
Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97* Uitwendig bleken per kaak € 75,37
     
Behandeling trauma-element  
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk, per element € 6,03
     
Aanbrengen rubberdam  
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
     
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31 Snij-/ hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34* Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
E36* Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
E37 Kijkoperatie € 72,35
     
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen  
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 60,29
     
Gebruik operatiemicroscoop  
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
     
Gebruiksklaar maken praktijkruimte  
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29