Implantaten (J)

XIII Implantaten (J)  
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64
     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02* Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03* Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
     
b. I Pre-implantologische chirurgie  
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
     
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen  
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J15* Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio € 87,46
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
     
c. Implantologische chirurgie  
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 97,24
J23* Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 77,17
J29* Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 36,53
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J36 Verwijderen implantaat € 33,96
J27 Vervangen eerste implantaat € 235,12
J37 Vervangen volgend implantaat € 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 179,56
     
d. Diversen  
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 108,04
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 115,76
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,18
J87* Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267,53
     
e. Mesostructuur  
J45* Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J41* Plaatsen elke volgende drukknop € 36,01
J42* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 210,94
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
     
f. Prothetische behandeling na implantaten  
J50* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 529,92
J51* Onder klikgebit € 344,71
J52* Boven klikgebit € 344,71
J53* Omvorming klikgebit € 102,90
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
     
g. Nazorg implantologie  
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
     
h. Prothetische nazorg  
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
J78* Verwijderen en vervangen drukknop € 25,72
     
i. Ketenzorg implantologie  
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)  
U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,84
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,84
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)  
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,73
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum