Kronen en bruggen (R)

VIII Kronen en bruggen (R)  
De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.
     
a. Inlays en kronen  
R08* Eénvlaks composiet inlay € 72,35
R09* Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10* Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11* Eénvlaksinlay € 108,53
R12* Tweevlaksinlay € 168,82
R13* Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30,15
R24* Kroon op natuurlijk element € 265,28
R34* Kroon op implantaat € 241,17
R29* Confectiekroon € 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 120,58
     
b. Brugwerk  
R40* Eerste brugtussendeel € 180,88
R45* Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55* Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60* Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61* Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12
     
c. Restauraties diversen  
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15
     
d. Schildje van keramiek of kunststof  
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58
     
e. Temporaire voorzieningen  
R80* Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30,15
R85* Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12,06
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren