Tarieven

Verdoving
Code Omschijving Tarief
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €15,21
A15 Oppervlakte verdoving €7,91
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie €Kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie €48,67

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.