Tarieven

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
Code Omschijving Tarief
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €16,03
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €18,50
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €18,50

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.