Tarieven

Kronen en bruggen
b. Brugwerk
Code Omschijving Tarief
R40 * Eerste brugtussendeel €211,20
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €176,00
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €35,20
R55 * Gipsslot met extra afdruk €35,20
R60 * Plakbrug zonder preparatie €140,80
R61 * Plakbrug met preparatie €211,20
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €49,28
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €28,16
c. Restauraties diversen
Code Omschijving Tarief
R67 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €30,27
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €77,44
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €77,44
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €28,16
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €35,20
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €35,20
R91 * Wortelkap met stift €176,00
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond €95,04
d. Schildje van keramiek of kunststof
Code Omschijving Tarief
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €84,48
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €140,80
e. Temporaire voorzieningen
Code Omschijving Tarief
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €35,20
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €14,08
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.