Tarieven

Kronen en bruggen
a. Inlays en kronen
Code Omschijving Tarief
R08 * Eénvlaks composiet inlay €73,01
R09 * Tweevlaks composiet inlay €139,93
R10 * Drievlaks composiet inlay €182,51
R11 * Eénvlaksinlay €109,51
R12 * Tweevlaksinlay €170,35
R13 * Drievlaksinlay €243,35
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €30,42
R24 * Kroon op natuurlijk element €267,69
R34 * Kroon op implantaat €243,35
R29 * Confectiekroon €54,75
R31 * Opbouw plastisch materiaal €60,84
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €60,84
R33 * Gegoten opbouw, directe methode €121,68
b. Brugwerk
Code Omschijving Tarief
R40 * Eerste brugtussendeel €182,51
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €91,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €152,09
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €30,42
R55 * Gipsslot met extra afdruk €30,42
R60 * Plakbrug zonder preparatie €121,68
R61 * Plakbrug met preparatie €182,51
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel €42,59
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €24,34
c. Restauraties diversen
Code Omschijving Tarief
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €66,92
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €66,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €24,34
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €60,84
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €30,42
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €30,42
R91 * Wortelkap met stift €152,09
d. Schildje van keramiek of kunststof
Code Omschijving Tarief
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €73,01
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €121,68

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.