Tarieven

Behandelingen kauwstelsel
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Code Omschijving Tarief
G21 Functieonderzoek kauwstelsel €109,51
G22 Verlengd onderzoek OPD €219,02
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie €97,34
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) €63,88
G62 * Stabilisatieopbeetplaat €164,26
G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €48,67
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A €73,01
G43 Consult OPD-therapie B (complex) €122,89
G44 * Therapeutische injectie €66,92
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) €48,67
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B €121,68
b. Beetregistraties
Code Omschijving Tarief
G10 Niet-standaard beetregistratie €91,26
G11 Scharnierasbepaling €91,26
G12 Centrale relatiebepaling €85,17
G13 Protrale/laterale bepalingen €60,84
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €547,54
G16 Therapeutische positiebepaling €30,42
G20 Beetregistratie intra-oraal €60,84
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur €32,85
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €30,42
G65 * Indirect planmatig inslijpen €334,61
G66 * Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €60,84
G69 * Beetbeschermingsplaat €66,92
G33 * Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €60,84
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
Code Omschijving Tarief
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €304,19
G72 Controlebezoek MRA €30,42
G73 * Reparatie MRA met afdruk €48,67
d. Myofunctionele apparatuur
Code Omschijving Tarief
G74 * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur €128,37

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.