Tarieven

Tandvleesbehandelingen
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Code Omschijving Tarief
T021 Grondig reinigen wortel, complex €32,85
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €176,43
T022 Grondig reinigen wortel, standaard €24,34
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus €109,51
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling €66,92
T042 Consult parodontale nazorg €92,47
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €122,89
T044 Complex consult parodontale nazorg €163,65
T070 Flapoperatie tussen twee elementen €197,72
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €304,19
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) €365,03
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €60,84
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €163,65
T076 Tuber- of retromolaarplastiek €76,05
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Code Omschijving Tarief
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €106,47
T102 Tandvleescorrectie, per element €57,80
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) €152,09
T111 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €365,03
T112 * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €121,68
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €197,72
T121 Kroonverlenging per element €197,72
T122 Kroonverlenging per sextant €365,03
T141 Tandvleestransplantaat €115,59
T142 * Recessie bedekkinga met verplaatste lap €365,03
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €60,84
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €163,65
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €42,59
T162 Behandeling tandvleesabces €82,13
T163 * Toepassing lokaal medicament €65,70
T164 * (Draad)Spalk €24,34
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €60,84

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.