Tarieven

Implantaten
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Code Omschijving Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie €67,48
J02 * Verlengd onderzoek implantologie €103,81
J03 * Proefopstelling €140,15
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €46,72
Code Omschijving Tarief
J97 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie €182,78
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €103,44
b. I Pre-implantologische chirurgie
Code Omschijving Tarief
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €249,15
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €155,72
J11 Prepareren donorplaats €140,15
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak €150,53
c. Implantologische chirurgie
Code Omschijving Tarief
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €237,21
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €98,10
J23 * Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) €77,86
J29 * Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) €36,85
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €171,29
J36 Verwijderen implantaat €34,26
J27 Vervangen eerste implantaat €237,21
J37 Vervangen volgend implantaat €98,10
J39 Uitvoeren autotransplantaat €181,15
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) €181,15
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
Code Omschijving Tarief
J06 Vrijleggen foramen mentale €31,14
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant €88,24
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €134,96
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €62,29
J19 Toeslag esthetische zone €67,48
d. Diversen
Code Omschijving Tarief
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik €kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €20,76
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €109,00
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €119,39
J33 Kosten implantaat €0,00
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €10,38
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat €24,40
J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €116,79
J87 * Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €269,92
e. Mesostructuur
Code Omschijving Tarief
J45 * Plaatsen eerste drukknop €124,58
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop €36,33
J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €212,82
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €67,48
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €25,95
f. Prothetische behandeling na implantaten
Code Omschijving Tarief
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €534,64
J51 * Onder klikgebit €347,78
J52 * Boven klikgebit €347,78
J53 * Omvorming klikgebit €103,81
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €134,96
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €155,72
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €181,67
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €88,24
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten €114,20
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten €140,15
g. Prothetische nazorg
Code Omschijving Tarief
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €57,10
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €93,43
h. Prothetische nazorg
Code Omschijving Tarief
J70 * Opvullen zonder staafdemontage €145,34
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €181,67
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €207,63
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €233,58
J74 * Reparatie zonder staafdemontage €57,10
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €109,00
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €134,96
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €160,91
J78 * Verwijderen en vervangen drukknop €25,95
i. Ketenzorg implantologie
Code Omschijving Tarief
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €528,41

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.