Tarieven

Implantaten
0 Overheadkosten
Code Omschijving Tarief
J001 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie €213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €120,94
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Code Omschijving Tarief
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling €78,06
J011 * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling €120,09
J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen €90,07
J013 * Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen €180,13
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €54,04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren
Code Omschijving Tarief
J020 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft, €288,21
J021 * Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden €180,13
J022 * Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak €174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
Code Omschijving Tarief
J030 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren €102,07
J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren €156,11
J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren €72,05
d. Implantologische chirurgie
Code Omschijving Tarief
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak €113,48
J042 * Plaatsen eerste tandvleesvormer €90,07
J043 * Plaatsen volgende tandvleesvormer €42,63
J044 Verwijderen implantaat €39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat €198,14
J046 Vervangen eerste implantaat €274,40
J047 Vervangen volgend implantaat €113,48
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant €209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit €611,85
e. Diversen
Code Omschijving Tarief
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
J051 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €24,02
J052 Prepareren donorplaats €162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft €81,06
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie €135,10
J056 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €138,10
J057 Kosten implantaat €387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €12,01
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat €28,22
J060 * Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat €312,23
f. Mesostructuur
Code Omschijving Tarief
J070 * Plaatsen eerste drukknop €144,11
J071 * Plaatsen elke volgende drukknop €42,03
J072 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €246,18
J073 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €78,06
g. Prothetische behandeling na implantaten
Code Omschijving Tarief
J080 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit €618,45
J081 * Klikgebit in de onderkaak €402,29
J082 * Klikgebit in de bovenkaak €402,29
J083 * Omvorming tot klikgebit €120,09
J084 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten €156,11
J085 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €180,13
J086 * Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten €132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten €162,12
h. Nazorg implantologie
Code Omschijving Tarief
J090 Specifiek consult nazorg implantologie €66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie €108,08
i. Prothetische nazorg
Code Omschijving Tarief
J100 * Opvullen zonder staafdemontage €168,12
J101 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €210,15
J102 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €240,18
J103 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €270,20
J104 * Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk €21,12
J105 * Reparatie zonder staafdemontage €66,05
J106 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €126,09
J107 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €156,11
J108 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €186,14
J109 * Verwijderen en vervangen drukknop €30,02

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.