Tarieven

Verdoving door middel van een roesje
Code Omschijving Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €30,42
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €30,42
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €38,04
B82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €52,93

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.