Tarieven

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
a. Onderdeel A
Code Omschijving Tarief
H11 Trekken tand of kies €45,63
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €34,07
H21 Kosten hechtmateriaal €6,29
H26 Hechten weke delen €66,92
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €60,84
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €18,25
b. Onderdeel B
Code Omschijving Tarief
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €60,84
H33 Hemisectie van een molaar €73,01
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €73,01
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €54,75
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €36,50
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €73,01
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €97,34
H44 Primaire antrumsluiting €66,92
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €85,17
H60 Marsupialisatie €85,17
H65 Primaire sluiting €164,26
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €85,17
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €164,26
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €115,59
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €194,68

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.