Tarieven

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
b. Onderdeel B
Code Omschijving Tarief
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €70,40
H33 Hemisectie van een molaar €84,48
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak €84,48
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €84,48
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €42,24
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €112,64
H44 Primaire antrumsluiting €77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €98,56
H60 Marsupialisatie €98,56
H65 Primaire sluiting €190,08
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €190,08
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €133,76
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €225,28

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.