Tarieven

Wortelkanaalbehandelingen
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Code Omschijving Tarief
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €42,59
E03 Consult na tandheelkundig ongeval €33,46
b. Wortelkanaalbehandeling
Code Omschijving Tarief
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €48,67
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €109,51
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €158,18
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €206,85
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €255,52
E85 Elektronische lengtebepaling €15,21
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €18,25
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €48,67
E51 Verwijderen van kroon of brug €36,50
E52 Moeilijke wortelkanaalopening €30,42
E53 Verwijderen van wortelstift €42,59
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €30,42
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €30,42
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €42,59
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €30,42
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €85,17
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €54,75
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €45,63
E64 Afsluiting van open wortelpunt €48,67
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €60,84
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €30,42
E90 Inwendig bleken, eerste zitting €48,67
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €18,25
E97 * Uitwendig bleken per kaak €76,05
E40 Directe pulpa-overkapping €30,42
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €12,17
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €24,34
E44 Verwijderen spalk, per element €6,08
E45 Aanbrengen rubberdam €12,17
E31 Snij-/ hoektand €121,68
E32 Premolaar €170,35
E33 Molaar €219,02
E34 * Aanbrengen retrograde vulling €24,34
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €85,17
E37 Kijkoperatie €73,01
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €60,84
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €82,13
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €60,84

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.

**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.